വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 06, 2012

മരങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളം


 ( jithin in action )

കൂറ്റനാട്ടെ തണല്‍വൃക്ഷ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന സംഘടനയായ തണല്‍വൃക്ഷസംരക്ഷണ ജനകീയകൂട്ടായ്മ വേനലില്‍ വൃക്ഷത്തൈകള്‍ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു.കഴിഞ്ഞ നാലുവര്‍ഷമായി നടത്തുന്ന നിരന്തര പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി അനേകം വൃക്ഷങ്ങള്‍ കൂറ്റനാട്ട് വളര്‍ന്നുവലുതായിരിയ്ക്കുന്നു....
Janakeeya koottayma members
Shanmukhan - 9447241064, deputy ranger mani -9447837933,unni mangat - 9846202711,santhosh palleeri -9846172263,cs gopalan - 9946788668,Jithin – 9496837271,Rajan perumannur - 9946671954,subir kv – 9846581360, Viswanathan koottanad - 9946671746,kv narayanan- 9846141278 ,jayaprakash kongalam - 9446478580
& shinojacob

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ