വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 05, 2012

വഴിവക്കിലെ കുളം

വഴിവക്കിലുള്ള കുളം... വാഹനങ്ങള്‍ വന്നുചാടാതിരിയ്ക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ കുളത്തിനായിരിയ്ക്കും പഴി മുഴുവന്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ