ഞായറാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 08, 2012

വെടിക്കെട്ട്

ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളില്‍ ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളേക്കാള്‍ മുഖ്യമായി മാറിയ ഇനം...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ