ഞായറാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 01, 2012

വേനലില്‍ ഒരു പച്ചമരം

കൂറ്റനാട്ടെ വൃക്ഷസംരക്ഷണ സംഘടനയായ തണല്‍വൃക്ഷ സംരക്ഷണ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ 2011 ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ നട്ട ഞാവല്‍ മരത്തൈ നിരന്തര പരിചരണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കനത്ത വേനലിലും ( 2012 ഏപ്രില്‍ ) കരുത്തോടെ വളര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ