തിങ്കളാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 02, 2012

ഞങ്ങളുമുണ്ട് കൂടെ...

കൂറ്റനാട് ഭൂമിക ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് ട്രസ്റ്റിന്റെ നെല്‍വയലില്‍ കൊയ്ത്തിനിടെ എത്തിയ കൊറ്റികള്‍ ( കാലിമുണ്ടി - cattle egret )

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ