തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 20, 2012

നമ്മുടെ മാവ് കായ്ച്ചു                             
വഴിയോര തണല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2009 ല്‍ കൂറ്റനാട്ടെ റോഡരുകില്‍ നട്ട മാവ് കായ്ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 10, 2012

വനമിത്ര അവാര്‍ഡ് കല്ലൂര്‍ ബാലന്പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മികച്ച വൃക്ഷ സംരക്ഷകനുള്ള 2011 ലെ വനമിത്ര അവാര്‍ഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഷാഫി പറമ്പില്‍ എം എല്‍ എ യും അവാര്‍ഡ് ജേതാവ്  കല്ലൂര്‍ ബാലനും സംസാരിയ്ക്കുന്നു