ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 10, 2012

പെരുമ്പാമ്പ് പിടിയന്‍മാര്‍

മീന്‍ പിടിയ്ക്കാന്‍ കെട്ടിയ തണ്ടാടി വലയില്‍ കുരുങ്ങിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ രക്ഷിയ്ക്കുന്നു .... ഫോട്ടോ കാണുന്നതിന് ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക

1 അഭിപ്രായം: