തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 20, 2012

നമ്മുടെ മാവ് കായ്ച്ചു                             
വഴിയോര തണല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2009 ല്‍ കൂറ്റനാട്ടെ റോഡരുകില്‍ നട്ട മാവ് കായ്ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: